Acceptance Test Driven Development

Test en specificatie worden één

Momenteel bestaat er grote belangstelling voor manieren om op een snellere, effectievere wijze en met zo min mogelijk ‘waste’ software te specificeren, ontwikkelen en testen.

Acceptance Test Driven Development (ATDD) en Specification by Example zijn agile werkvormen waarin ontwikkelteam en klant intensief en effectief samenwerken om snel en efficiënt tot een goed resultaat te komen. Voor deze werkvormen bestaat momenteel grote belangstelling. Specification by Example is een aanpak die het testen een andere positie geeft: weg van het kritieke pad. De test expertise krijgt een productieve taak, in plaats van een (uitsluitend) detectieve taak.

Uitgangspunt van de training ATDD is het verzamelde gedachtengoed van:

 • Gojko Adzic: Specification by Example
 • Kent Beck: Test-Driven Development
 • Dan North: Behaviour Test Driven Development

In deze training leert u middels theorie en het uitvoeren van oefeningen deze verschillende werkvormen toe te passen.

Doelstellingen

Na deze training kan de deelnemer:

 • Technieken toepassen die leiden tot het realiseren van hoogwaardige user stories
 • Voorbeelden, Test cases en specificaties maken als één geheel, als effectief uitgangspunt voor de ontwikkeling. Zowel voor klant, analist, ontwikkelaar als
  tester.
 • Technieken toepassen die leiden tot een gezamenlijk en gedeeld begrip van wat ontwikkeld gaat worden.
 • Een start maken met het implementeren van ATDD en/of Specification by Example in een agile team.
 • ATDD en/of Specification by Example met anderen delen.
 • De kenmerken en toepassingsgebieden van ATDD en/of Specification by Example toelichten.

Doelgroep

De doelgroep bestaat primair uit analisten en testers werkzaam in agile teams maar ook voor developers en product owners is deze training zeer waardevol. Ervaring met agile is een sterke pré.

ATDD/Specification by Example is een gezamenlijke effort. Alle rollen in een team werken samen om op deze wijze software te maken. Het is daarom een voordeel wanneer complete agile teams (development team, product owner, scrum master) deze training samen volgen.

Gewenste Voorkennis

 • Agile mindset begrijpen. Er is een zware focus op waarde leveren door samenwerking.
 • Weten wat analyse- en testwerkzaamheden inhouden.

Opzet van de cursus

De training bestaat uit twee zeer interactieve dagen waarin veel van de deelnemer wordt verwacht. Deze training kent geen examen.

Programma

 • Principes
  • ATDD
  • Specification by Example
  • Samenwerkingsvormen
 • Practica
  • Er wordt veel interactief gewerkt (meer dan 80%)

Cursusinformatie

 • Plaats : Klik hier voor actuele cursusinformatie
 • Data : Klik hier voor actuele cursusinformatie
 • Tijden : 9.15 – 17.00 uur
 • Aantal dagen: Twee
 • Prijs : € 1.220,- exclusief BTW
 • Koffie, thee, lunch en cursusmateriaal zijn bij de cursusprijs inbegrepen
 • 3 maanden gratis e-coaching
 • Inlichtingen: info@agilestrides.nl
 • Een laptop is niet nodig

De training wordt georganiseerd in samenwerking met Improve Quality Services.