Certified Agile Tester

Alles over testen in een Agile context: theorie én praktijk

Steeds meer organisaties stappen over van de traditionele watervalmethode naar een agile ontwikkelmethode (XP, RUP, DSDM, Scrum, etc.), vaak met succes. Van testers wordt verwacht dat zij hun testkennis en kunde gaan toepassen in een agile omgeving. Daarbij krijgen ze te maken met typische agile practices zoals iteratief ontwikkelen, time-boxing, stand-up meetings, continuous integration, test driven development en vroegtijdige validatie.

Maar wat betekent dit nu voor de testaanpak? In hoeverre zijn hun practices en kennis (TMap, ISTQB) nog van toepassing? In de praktijk blijkt dat deze kennis juist een hele goede basis vormt. Maar hoe pas je deze testmethoden en -technieken toe in een agile omgeving? Die vertaalslag vraagt om een helder inzicht in de achtergronden en doelstellingen van agile ontwikkelen. Welke eisen stelt een agile omgeving aan de testaanpak, aan de kennis en vooral ook aan de vaardigheden van de testprofessional?

Doelstellingen

Na afloop van deze cursus:

 • hebben de deelnemers diepgaande kennis van de principes van de agile benadering van software ontwikkeling
 • kennen zij het verschil tussen de rollen van testers in agile en niet-agile projecten
 • kunnen zij een positieve bijdrage leveren als agile teamlid gericht op testen
 • hebben zij kennis van de problemen en uitdagingen van de activiteiten binnen een agile team, die niet direct aan testen gerelateerd zijn
 • begrijpen de deelnemers de softskills die vereist zijn om succesvol binnen een agile team te functioneren

De cursus bereidt de deelnemers voor op het examen Certified Agile Tester dat op de laatste dag wordt afgenomen. Het examen bestaat uit een dagdeel praktische toetsing en een dagdeel theoretische toetsing middels open vragen.

Doelgroep

De cursus is gericht op degenen die in de praktijk, minimaal gedurende een jaar, op welke manier dan ook betrokken zijn bij software testen en een beter inzicht willen verkrijgen in de toepasbaarheid daarvan binnen een agile context.

De cursus is bestemd voor:

 • Testers, testcoördinatoren en testmanagers die werkzaam zijn of gaan werken in agile projecten
 • Mensen die al betrokken zijn bij agile projecten en hun effectiviteit willen verhogen
 • Iedereen die geïnteresseerd is in de testactiviteiten binnen agile projecten zoals managers, Scrum Masters en ontwikkelaars

Voorkennis: het wordt aanbevolen dat deelnemers in het bezit zijn van een ISTQB Certificate in Software Testing op Foundation Level of certificaat TMap NEXT Test Engineer.

Opzet van de cursus

De cursus duurt vijf dagen. De nadruk ligt op de opbouw van kennis een vaardigheden en op de praktische toepassing daarvan. Het oefenen van de Scrum aanpak in teams vormt een belangrijk onderdeel van deze cursus. De cursus is daarom ook opgezet als een sprint. Op de laatste dag van de training wordt het examen afgenomen door iSQI. Het examen bestaat uit een deel met open vragen om de theoretische kennis te toetsen en een praktijk onderdeel voor het toetsen van de vaardigheden van de kandidaat

Programma

 • Elke dag
  • Daily SCRUM
  • Soft Skills Assessment
 • Dag 1
  • Geschiedenis en terminologie
  • Agile manifesto
  • Principes en methodes
 • Dag 2
  • Planning
  • Requirements
  • Begroten
  • Strategie
 • Dag 3
  • Context van de ontwikkelaar
  • Testen en retrospectives
 • Dag 4
  • Test Driven Development
  • Test automatisering
  • Non-functional testen
 • Dag 5 Examendag
  • Praktijkdeel
  • Schriftelijk theoriedeel

Cursusinformatie

 • Plaats : Klik hier voor actuele cursusinformatie
 • Data : Klik hier voor actuele cursusinformatie
 • Tijden : 9.15 – 17.00 uur
 • Aantal dagen: Vijf (inclusief examendag)
 • Prijs : € 2.195,- exclusief BTW, exclusief examenkosten à € 400,-
 • Koffie, thee, lunch en cursusmateriaal zijn bij de cursusprijs inbegrepen
 • 3 maanden gratis e-coaching
 • Inlichtingen: info@agilestrides.nl
 • U dient zelf een laptop met wifi verbindingsmogelijkheden mee te nemen

De training wordt georganiseerd in samenwerking met Improve Quality Services.