Management 3.0 Tweedaagse Foundation Workshop

Motivatie, Empowerment, Alignment, Competentie, Structuur, Verbeteren

Ontdek en ervaar een nieuwe manier om Agile organisatie te leiden en te managen.

Click here for the English page.

Intro

Management-3.0-agile-management-book-cover-230x300

Wanneer een organisatie Agile gaat werken, worstelen we vaak met de rol van managers. Er is veel informatie beschikbaar voor ontwikkelaars, testers, project managers, product managers, etc. hoe je agile moet werken en agile kunt worden. Echter, voor managers en leiders is niet veel beschikbaar. Wanneer organisatie agile gaan werken moeten niet alleen ontwikkelaars, testers, project managers, product managers agile worden maar ook managers en leiders zullen agile moeten gaan werken. Ze zullen moeten leren hoe ze agile organisaties kunnen managen dan wel leiden.

Er is onderzoek gedaan naar organisatie die een transformatie maken naar agile werken. Het blijkt dat in veel gevallen de transformatie wordt bemoeilijkt door management, de angst voor het verdwijnen van hun rol in de nieuwe organisatie dan wel kwijtraken van invloed/macht. In agile organisatie is geen behoefte meer aan klassiek management. Management en leiders moeten hun nieuwe rol in de agile organisatie begrijpen.

In de Management 3.0 Workshop krijgt men inzicht in wat de rol van management is binnen een agile organisatie.

Voor wie is de workshop?

De workshop richt zich o.a. op managers en leiders die willen leren wat het inhoudt om een agile organisatie te helpen. Mensen die willen leren hoe ze kunnen bijdragen aan een agile organisatie. Iedereen die gelooft dat werken een geweldige ervaring moet zijn!

De workshop wordt vaak bijgewoond door team leiders, managers, agile coaches, scrum masters, project managers, product owners, senior professionals en top management.

“Goed voorbereid en ook flexibel om aan de wensen van de groep te voldoen.”

– Renzo Zitman, Agile Coach, Pro-People, Nederland

De workshop is interessant wanneer je een of meer van de volgende uitdagingen herkent:

 • Hoe kunnen we medewerkers motiveren?
 • Hoe kunnen we cultuur van de organisatie veranderen?
 • Hoe kunnen we denkwijze van managers veranderen?
 • Hoe kunnen we teams meer verantwoordelijkheid laten nemen?
 • Hoe kunnen we teams beter laten samenwerken?
 • Hoe kunnen we managers hun eigen teams laten vertrouwen?
 • Hoe kunnen we de business meer wendbaar maken?

Onderwerpen

martie_management-30
 1. Management en Leiderschap
 2. Systeemdenken
 3. Energize People – Motivatie en Betrokkenheid
 4. Empower Teams – Delegatie en Empowerment
 5. Align Constraints – Waarden en Cultuur
 6. Develop Competence – Ontwikkeling en Competentie
 7. Grow Structure – Schaalvergroting organisatie structuren
 8. Improve Everything – Succes en Falen

Structuur van de workshop

Onderwerpen dag 1

 1. Management en Leiderschap is een van de twee basis modules of Management 3.0. Je leert het verschil tussen verschillende managementstijlen, de stijlen 1.0, 2.0 en 3.0. Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende stijlen? Wat is de rol van management in een Management 3.0 omgeving;
 2. Systeemdenken is de tweede basis module in Management 3.0. Je leert wat systeemdenken is, en de verschillen tussen complex en complexiteit. Wat de valkuilen zijn in het traditionele oorzaak-gevolg denken. Je leert acht richtlijnen die je kunt gebruiken om om te gaan met complexiteit.
 3. Het begint met Energizing people. Hoe zorg je ervoor dat je teamleden betrokken, gemotiveerd en gelukkig zijn? Een van de taken van management is om mensen actief te betrekken, creatief uit te dagen en gemotiveerde te houden. In de workshop leer je de verschillen tussen intrinsieke en extrinsiek motivatie, wat zijn de voor- en nadelen. De tien belangrijkst motivators op het werk en technieken om te leren wat je teamleden belangrijk vinden.
 4. We verwachten dat teams zich zelf organiseren in een agile omgeving, dit vereist empowerment, autorisatie en vertrouwen. Je leert hoe je zelforganisatie kunt laten werken. Hoe je autorisatie binnen een organisatie kunt distribueren en wat de uitdagingen zijn van empowerment. Je leert de zeven niveaus van delegatie, delegatie borden en hoe je zeven niveaus van delegatie kunt implementeren.

“Ralph waardeerde de feedback tijdens de workshop en deed er ook meteen iets mee; Ralph was open en eerlijk over zijn ervaringen; Hij creëerde een omgeving voor een open discussie”

– Sjoerd Kessels, Agile Coach, Pamoja, Nederland

Onderwerpen dag 2

 1. Zelforganisatie kan resulteren in van alles en vereist daarom goede alignment. Management moet teamleden helpen hun doel te ontdekken en ze ondersteunen met het opstellen van doelen. Je moet ervoor zorgen dat iedereen binnen de organisatie hetzelfde doel heeft of op zijn eigen manier daaraan kan bijdragen. Je leert dat een cultuur het resultaat is van o.a. de waarden binnen een organisatie. Je leert hoe een team zelf hun waarden kan ontdekken en hoe ze echt kunnen leven naar hun waarden.
 2. De wereld verandert snel en dat vereist dat teamleden continue hun competenties moeten blijven ontwikkelen. De rol van management is ook het creëren van een omgeving waarin mensen hun competenties blijven ontwikkelen. Je leert over o.a. de verschillende competentieniveaus, hoe communicatie binnen team leren kan versterken en hoe je creatieve spanningen kunt creëren. Je leert hoe je teams kunt meenemen in een reis waarin ze zelf hun eigen competenties ontdekken en vergelijken met de benodigde competenties. Hiervoor gebruiken we de Competentie Development Matrix.
 3. Er is geen enkel team meer dat niet te maken heeft met een complexe organisatie. Het is daarom belangrijk om een structuur te groeien die communicatie bevorderd. Je leert hoe je een organisatiestructuur kunt laten groeien als een fractal. Hoe balanceer je specialisatie en generalisatie, hoe kies je tussen functionele en multi-disciplinaire teams, we bespreken informeel leiderschap en wat de impact is van titels? Hoe creëer je een organisatie die klaar is om te groeien maar ook communicatie bevordert?
 4. In de huidige wereld, moeten medewerkers, teams en organisatie elke dag leren. Ze moeten zo snel en zo veel mogelijk leren om onnodig falen te voorkomen. Vier je succes of vier je falen? Welke soort succes en falen zijn er? Je leert dat experimenten belangrijk is en welke organisatiestructuur experimenten bevorderd.
Celebration Grid
Celebration Grid

“Highly knowledgeable, evidently highly experienced, easy going, professional, adaptive, humorous and fun.”

– Ilan Kirschenbaum, Agile Coach, Practical Agile, Israel

Simulaties en opdrachten

Bij elk onderwerp hoort minimaal een simulatie of opdracht. Activiteiten waar de deelnemers de theorie meteen in de praktijk kunnen toepassen. De activiteiten worden gedaan in groepen van maximaal zes personen. Het doel van de workshop is o.a. om er voor te zorgen dat de deelnemers de theorie meteen de volgende dag kunnen toepassen in hun organisatie.

Na elke simulatie of opdrachten evalueren we de activiteit. Wat hebben we geleerd, ervaren of willen we delen met elkaar? De workshop kenmerkt zich door de hoge mate van interactie en discussie.

Praktische zaken

 • Voor koffie/thee en lunch wordt gezorgd bij een open cursus
 • De materialen zijn in het Engels, de cursus is in het Nederlands tenzij er deelnemers zijn die geen Nederlands kunnen. In dat geval is de cursus in het Engels, mocht dit een bezwaar zijn, laat het dan weten bij inschrijving.
 • Alle deelnemers ontvangen het Certificate of attendance getekend door Jurgen Appelo en de facilitator.
 • Laptop is niet nodig.
 • Alle deelnemers ontvangen een digitaal kopie van het gebruikte materiaal.
 • Door deel te nemen aan de tweedaagse workshop, mag je officieel Management 3.0 facilitator worden.

Hier vind je de (Engelstalige) Management 3.0 Two-Day Workshop brochure.

Mocht je interesse hebben in de workshop, neem vrijblijvend contact met me op of kijk hier voor een workshop. Het is ook mogelijk om de workshop binnen een organisatie te organiseren.

Subscribe to my newsletter and you will receive my book “Doing it! – Management 3.0 Experiences” for free!

The book details and reflects on my personal experiences adopting and implementing Management 3.0 practices. The mistakes I made and the successes I achieved. I wrote them down primarily because I like to help people and organizations get started with Management 3.0 as well. Subscribe to my newsletter and you will get it for free! In case you prefer the paperback version, click here.

Get the book

  Please enter your data below. You will receive the book within five minutes in your inbox, be patient. Have fun reading it!  Be aware! I will send you the pdf file by email. The total size is around 4 mb, if you have a limit on your incoming email, please contact me by email (info (@) agilestrides.com). If you select the not the English version, you will only get a pdf file.